top of page

FRANCHISE SÜRECİ
Franchise, bir markanın adı, iş modeli ve operasyonel bilgi ve desteği gibi öğeleri kullanarak, bağımsız girişimcilerin (franchise olarak adlandırılır) kendi işletmelerini açmalarına ve işletmeyi yürütmelerine izin veren bir iş büyütme modelidir. Franchise süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:


Franchise Verenin Hazırlığı: Bir marka, franchise modelini uygulamaya karar verdiğinde, ilk adım olarak bir franchise verme planı hazırlar. Bu plan, iş modelinin ve operasyonel süreçlerin belirlenmesini içerir. Aynı zamanda marka adının ve konseptin korunması için gerekli hukuki belgelerin düzenlenmesi ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olabilir.

Franchise Adayının Seçimi: Franchise veren, işini açmak isteyen potansiyel franchise adaylarını değerlendirir. Bu adayların işletmeyi yürütebilecek finansal ve operasyonel kabiliyetlere sahip olmaları gerekmektedir. Franchise veren genellikle adayların eğitim düzeyi, deneyimi ve uygun lokasyonlara sahip olup olmadığını değerlendirir.


Eğitim ve Destek: Franchise veren, seçilen franchise adaylarına işletmeyi yönetme ve işletme konusunda gerekli eğitimi sağlar. Ayrıca, işletmenin açılış ve işletme süreçlerinde destek sunar. Bu süreçte, franchise işletmenin gereksinimlerine uygun olarak markanın standartlarını ve prosedürlerini uygulamayı öğrenir.


Lokasyon Seçimi: Franchise adayı ve franchise veren, işletmenin uygun bir lokasyonda açılması için birlikte çalışır. Lokasyon seçimi, potansiyel müşteri kitlesini, rekabeti ve işletmenin hedeflenen başarıya ulaşmasına katkı sağlayacak diğer faktörleri içerir.


Franchise Sözleşmesi: Taraflar, franchise ilişkisinin detaylarını içeren bir franchise sözleşmesi imzalarlar. Sözleşmede, tarafların hak ve yükümlülükleri, telif hakları ve marka kullanımı, tedarik zinciri, ürün ve hizmet kalitesi standartları gibi konular yer alır.


İşletmenin Açılması: Franchise adayı, sözleşmenin gerektirdiği tüm şartları yerine getirerek işletmeyi açar. Franchise veren, açılış sürecinde teknik destek sağlar ve gerekli pazarlama ve reklam çalışmalarına katkıda bulunabilir.


Sürekli Destek ve İzleme: Franchise süreci, işletmenin sadece açılmasından sonra sona ermez. Franchise veren, sürekli destek sağlar ve franchise işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Ayrıca, işletmenin performansını izler ve markanın kalite ve standartlarına uygunluğu konusunda denetimler yapar.


Franchise, markayı hızlı bir şekilde büyütmek ve genişletmek için etkili bir yöntemdir. Ancak hem franchise verenin hem de franchise alanın iş birliği ve başarı için çaba sarf etmeleri gereken bir iş birliği modelidir.

Comments


Franchise Sahibi Olmak
bottom of page